ALICJA DUCHIEWICZ

SENSUAL PHOTOGRAPHER

Witajcie!

Chciałabym Wam przybliżyć ostatnio bardzo rosnący problem. W dobie facebooka, wrzucania na wall’e zdjęć bez podania autora ludzie przyzwyczajają się, że wszystko jest per “autor nieznany”. Oczywiście jest to bardzo krzywdzące dla autorów..

Niestety również borykam się z tym problemem. Dodaję watermarka na zdjęcia, który jest później skrzętnie odcinany przez osobę fotografowaną i zdjęcie go pozbawione zostaje wrzucone na portale społecznościowe. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie to, że owe zdjęcie również nie jest podpisane w opisie. Zdjęcie otrzymuje bardzo wiele “lajków” i osoby postronne nie mają pojęcia kto jest autorką zdjęcia.

Jest to ewidentne łamanie praw autorskich. Pozwólcie, że przytoczę definicję praw autorskich.

“Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.”

“Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

  • plastyczne,

  • fotograficzne,

  • lutnicze,

  • wzornictwa przemysłowego,

  • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

  • muzyczne i słowno-muzyczne,

  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

  • audiowizualne (w tym wizualne i audialne).”

Źródło: Wikipedia.org

Nie można dłużej milczeć i czekać, aby ktoś łaskawie dodał podpis, że to TY jesteś autorem swojej własnej artystycznej pracy! Trzeba uświadamiać, że NIE WOLNO usuwać podpisów ze zdjęć, a jeśli ich nie ma, należy podpisać autorkę/autora w opisie!

Pamiętajcie, łamanie praw autorskich jest karane grzywną lub karą pozbawienia wolności (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Po co tworzyć taki problem, jak można po prostu uszanować Autora?

Pozdrawiam, Alicja

Share Post :

More Posts